Reis Goed
Image default
Energie

Windmolen op de boerderij

De toekomst van de wereld hangt af van groene energie (en EAZ). De aarde zelf stuurt ons signalen, zoals harder weer, droogtes, bosbranden en overstromingen, naast de vernietiging ervan. Als u uw energieverbruik op uw boerderij wilt verminderen of een ander energiealternatief wilt proberen, kunt u leren hoe u groene energie kunt gebruiken. In dit artikel bespreken we milieuvriendelijke oplossingen op verschillende gebieden van het boerenbedrijf. In dit artikel lees je meer over een kleine windmolen voor op de boerderij.

Windmolen bij dieren

Vee- en pluimveebedrijven kunnen profiteren van alternatieve energiebronnen zoals zonne-, wind- en bio-energie. Dieren hebben een gezonde omgeving nodig om te groeien en veilig voedsel te produceren. Zonne-energie kan worden gebruikt om watertanks en ventilatiesystemen voor vee van energie te voorzien. Zonne-energie is een schone, emissievrije energiebron die niet draait op fossiele brandstoffen. Windturbines kunnen worden gebruikt voor drinksystemen voor dieren en ventilatiesystemen in stallen. Biogas kan worden gebruikt om elektriciteit voor de veestapel op te wekken.

Door de CO2 die wordt geproduceerd door landbouwgebouwen en -machines die op conventionele brandstoffen werken, treedt er een klimaatverandering op. Boeren kunnen hun CO2-uitstoot verlagen door over te schakelen op groene energiebronnen. Ventilatoren, pompen en waterputten op de boerderij kunnen worden aangedreven door groene energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Kachels, afzuigventilatoren voor drogers en irrigatiepompen kunnen worden aangedreven door bio-energie.

Gebruik van groene energie

Boeren kunnen verschillende groene energiebronnen gebruiken om gewassen te verbouwen. Stromen of rivieren kunnen worden gebruikt om waterkracht op te wekken door gebruik te maken van een irrigatiesysteem op zonne-energie dat water laat lopen. Met behulp van fotovoltaïsche (PV) panelen om elektriciteit op te wekken, wordt water uit putten of vijvers gepompt om elektriciteit op te wekken die vanuit een lager gelegen reservoir naar hoger gelegen velden of boomgaarden wordt gepompt om planten te irrigeren. Als alternatief kan een windturbine worden gebruikt om water uit een lager gelegen reservoir of put te pompen en te distribueren. Het gebruik van groene energie is goed voor het milieu en de economie. Boeren kunnen geld en energie besparen door groene energie te gebruiken. Er zijn tal van manieren om groene energie op een boerderij toe te passen. Wil je meer info over de kleine windmolens van EAZwind? Ga dan naar de website.

https://www.eazwind.be/